MİMAR GÖRÜŞLERİ

Merkezi yaşam projelerinin insan konforu pahasına olması gerekmediğini, kentsel gereksinimlerin insani ölçekte ve doğa ile bir arada ele alınabileceğini savunan proje, konut ağırlıklı olmakla birlikte, ofis işleviyle de ticari ve ekonomik sürdürülebilirlik hedefliyor.

Genel planlaması, malzeme seçimi ve mekansal anlamda önerdiği fiziki geçişkenliğin yanı sıra, sosyal etkileşimi ve dolayısıyla kent yaşamında giderek kaybedilen aidiyet duygusunu teşvik edecek olan ortak alanlarıyla da proje, semtine, kentine ve doğaya sahip çıkma fikrini tasarıma taşıyor.

Doğal yaşama duyulan özlemin ve yeşil temalı projelere gösterilen ilginin her geçen gün daha da artmasını göz önünde bulundurarak, kent içinde doğa vurgusunun öncüllerinden olacak, özellikle İstanbul gibi tarihi bir metropolün merkezinde tasarlanan bu karma proje için, yeşili entegre etmek başlangıç noktası oldu; tasarım sürecinde sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde uyum ve dayanıklılık kriterlerini sağlayacak çağdaş yaklaşımlar ve çözümler aradık, geliştirdik.

Dünyada çok az sayıda örneği olsa da, benzeri tamamlanmış projeler incelendiğinde, kentsel yeşillendirmenin olumlu etkilerini, o yapıların içinde yaşayanlar için olduğu kadar, yakın çevrelerine ve kente katkısını açıkça görebiliyoruz.

MURAT TABANLIOĞLU
Mimar

“Next Level İstanbul, tamamlanmasından kısa bir süre sonra, yeşil dokunun ardında neredeyse kaybolarak, estetik bir sürpriz yaratacak. Ve sürdürülebilir kentsel yaşamın mümkün olduğunun bir kanıtı olacak.”

Deniz Aslan
Peyzaj Mimarı